© Sandy67

Powered by LOFTER【67】圣斗士星矢-雅典娜-萨沙


  +THE LOST CANVAS 冥王神话+


            花环存在的意义。


          是你灵魂彼岸的救赎。


      为了爱,人类能够非常温柔。

            同时也能够非常坚强。


       不杀一只小虫,不折一枝花。

       这样度过一生的人实在没有。


           人不是神。这就是生活。

              只属于我们的归宿。


^q^半次元连接请戳,感谢:

http://banciyuan.com/coser/detail/6261/38837 

发表于2014-04-10.2热度.